corporate

corporate

mission & vision

mission & vision

business & services

business & services

aviation lubricant

aviation lubricant

bowling

bowling

contact us

contact us
Loading...

PREVIOUS BOWLING PROJECT

PREVIOUS BOWLING PROJECT

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Thursday, October 28, 2010

Impak transformasi

Program Transformasi Ekonomi

RM426 bilion - hasil Pendapatan Negara Kasar (PNK) tambahan daripada 131 EPP

RM346 bilion - tambahan PNK daripada 60 peluang perniagaan

RM1.6 trilion - pertumbuhan keseluruhan PNK

3.3 juta - peluang pekerjaan diwujudkan


Datuk Seri Najib Razak semalam melancarkan Pelan Hala Tuju Program Transformasi Ekonomi (ETP) mengandungi 131 projek permulaan (EPP) yang bakal menghasilkan Pendapatan Negara Kasar (PNK) tambahan sebanyak RM426 bilion dalam tempoh 10 tahun akan datang.

Program bertujuan mengubah ekonomi Malaysia kepada negara maju berpendapatan tinggi itu turut mengandungi 60 peluang perniagaan yang akan menghasilkan lagi PNK tambahan sebanyak RM346 bilion.

Semua projek itu bakal mewujudkan 3.3 juta peluang pekerjaan baru dengan 63 peratus berada dalam segmen pendapatan sederhana dan tinggi, berbanding 43 peratus sedia ada.
Malah, ETP mula menunjukkan hasil positif dengan hampir 45 peratus daripada pelaburan sebanyak RM299 bilion yang diwakili 53 EPP, kini di peringkat perbincangan aktif. Daripada jumlah itu, perjanjian bagi sembilan EPP membabitkan pelaburan lebih RM30 bilion ditandatangani pada majlis itu, semalam.

Dalam ucapannya, Najib menjelaskan projek EPP itu dibangunkan berteraskan 12 Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) yang dikenal pasti berpotensi menyumbang secara langsung kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia.

NKEA yang terpilih ialah Minyak, Gas dan Tenaga; Minyak Sawit; Perkhidmatan Kewangan;

Pelancongan; Perkhidmatan Perniagaan; Elektrik dan Elektronik; Pemborongan dan Peruncitan; Pendidikan; Penjagaan Kesihatan; Kandungan Komunikasi dan Infrastruktur; Pertanian dan Greater Kuala Lumpur/Lembah Klang.

Digabungkan dengan pertumbuhan organik dari kedua-dua NKEA dan bukan NKEA, jumlah keseluruhan PNK pada 2020 dianggar mencapai AS$523 bilion (RM1.6 trilion).

Perdana Menteri berkata, secara keseluruhan semua 131 EPP itu dirancang merentasi seluruh pelusuk negara dengan 106 projek akan memanfaatkan masyarakat bandar dan 25 lagi memberi faedah terus kepada masyarakat luar bandar.

Beliau berkata, khusus kepada masyarakat luar bandar, EPP itu dijangka mewujudkan 323,596 pekerjaan baru pada 2020, selain memberi manfaat kepada pemilik Tanah Adat Pribumi, khususnya di Sarawak dan Sabah serta golongan wanita.

“Kesan hasil pembangunan itu kelak akan dinikmati setiap rakyat Malaysia, tanpa sesiapa pun yang tercicir daripada arus pencapaian ekonomi negara,” katanya.

Najib turut memberi enam contoh utama EPP yang akan memberi impak positif kepada rakyat serta ekonomi negara.

Ia merangkumi Program Tukar atau Transformasi Kedai Runcit di bawah NKEA Pemborongan atau Peruncitan yang akan memodenkan serta membantu 50,000 peruncit kecil untuk meningkatkan daya saing mereka dalam era peruncitan moden.

Kesan kepada PNK pada 2020 daripada pelaksanaan projek itu dianggarkan sebanyak RM5.5 bilion dan akan mewujudkan kira-kira 50,000 peluang pekerjaan.

Di bawah NKEA Pertanian, Projek Zon Akuakultur Berintergrasi dengan saiz minimum 1,000 hektar untuk mengeluarkan produk akuakultur premium bermutu bagi pasaran eksport akan dilaksanakan di beberapa lokasi pada skala besar, seperti di Pitas, Sungai Telaga dan Sungai Padas di Sabah serta Batang Air dan Tanjung Manis di Sarawak.

Impak kepada PNK daripada projek itu dianggar sebanyak RM1.2 bilion dan akan mewujudkan 11,890 peluang pekerjaan.

Bagi membangunkan pelancongan kesihatan, 35 hospital sedia ada di kenal pasti di bawah NKEA Kesihatan dengan kesan kepada PNK pada 2020 dianggar sebanyak RM4.2 bilion dan akan mewujudkan 5,295 peluang pekerjaan.

Najib berkata, bagi mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai sebuah destinasi pelancongan berunsur Asia yang menarik, sebuah pusat Malaysia Truly Asia akan diwujudkan di Kuala Lumpur bagi menempatkan kebudayaan dan hiburan terbaik Malaysia.

“Ini adalah sebahagian daripada NKEA Greater Kuala Lumpur/Lembah Klang. Kesan kepada PNK pada 2020 dianggar sebanyak RM233 juta dan akan mewujudkan 1,700 peluang pekerjaan,” katanya.

NKEA itu turut membabitkan pembangunan projek MRT menghubungkan pelbagai tempat di Lembah Klang akan memberi kesan berganda kepada ekonomi di kawasan terbabit, selain menjadikan Kuala Lumpur bandar raya paling selesa.

Najib berkata, langkah menambah baik pengangkutan awam bandar itu akan memberi kesan sebanyak RM21.2 bilion kepada PNK dan mewujudkan 20,000 peluang pekerjaan baru.

Di bawah NKEA Pendidikan pula, sebuah pusat pendidikan berintegrasi penuh seluas 122 hektar mengandungi universiti, institusi penyelidikan dan pembangunan serta kemudahan pendidikan lain akan memberi rangsangan seterusnya kepada inisiatif Educity@Iskandar.

“Impak kepada PNK pada 2020 dianggar sebanyak RM1.1 bilion dan mewujudkan 1,164 peluang pekerjaan,” katanya.

No comments:

47th QubicaAMF World Cup

47th QubicaAMF World Cup

46th QubicaAMF World Cup

46th QubicaAMF World Cup

45th World Cup

45th World Cup

44th World Cup

44th World Cup

43rd World Cup

43rd World Cup